realizujeme Vaše plány

Kontaktný formulár

 


Požiadavky na nacenenie výrobkov a služieb NAKOMPLET® posielajte na:


 
 
 
 

kancelária: Strojnícka 8, 821 05 Bratislava

 

Realizácie a poradenstvo:

NAKOMPLET s.r.o.

Strojnícka 8, 821 05 Bratislava

IČO: 469 03 488

DIČ: 202 36 441 83

IČ DPH: SK 202 36 441 83

Zapísaný: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka 85261/B

Prevádzkovateľ web stránky a kalkulačky NAKOMPLET:

Tomáš Ličko

29.augusta 84/62, 972 51 Handlová

IČO: 483 37 323

DIČ: 108 12 279 28

Zapísaný: Živnostenský register OU-PD-OZP-2015/021353-2

číslo živnostenského registra 340-37685