realizujeme Vaše plány

 

Kompletná rekonštrukcia domu | Bratislava | NAKOMPLET


Búracie práce

Vybúrať priečku, odstrániť staré dvere, vysekať obklady či dlažbu. Stavebnými úpravami vnášame do priestoru vzdušnosť a nové možnosti inovovať. Búracie práce sú náročné pre svoj hluk a nadmernú prašnosť. Pracujeme preto rýchlo a organizovane, aby sme nadmerným hlukom neobmedzovali okolie a prachom neznečisťovali cudzí majetok a okolité prostredie. 

Práce pre Vás:

 • búranie priečok a vyrezávanie otvorov
 • búranie zárubní a okien
 • búranie plotov a prístreškov
 • búranie obkladov a dlažieb
 • oškrabávanie stien
 • odvoz a likvidácia odpadu

Murárske a maliarske práce

Biele alebo farebné nátery stien rozjasňujú do a dodávajú mu výnimočnosť. Z množstva dostupných značiek a odtieňov je výber takmer nekonečný. Novým náterom získa Váš dom jedinečnosť a sviežosť.

Práce pre Vás:

 • murovanie stien a priečok
 • čistenie fasády od rias
 • maľovanie stien fasád 
 • maľovanie zábradlí
 • maľovanie schodísk

Fasádne a ostatné práce

Okolo rodinného domu každoročne vznikajú menšie i väčšie poškodenia ovplyvnené počasím a nepredvídanými okolnosťami. Včasnou a priebežnou opravou malých defektov predchádzame budúcim škodám. 

Práce pre Vás:

 • zatepľovanie rodinných domov
 • omietanie stien
 • montáž a demontáž lešení
 • oprava poškodených častí fasád a omietok
 • oprava plotov a múrikov
 • pokládka zámkovej dlažby

Strechárske práce

obsah pripravujeme