realizujeme Vaše plány

Voda, plyn, kúrenie, odpad, vzduchotechnika - Bratislava

Plánujete rekonštrukciu bytu alebo domu v Bratislave a potrebujete nové rozvody vody, plynu, kúrenia, odpadu alebo vzduchotechniky?

S radosťou vám vypracujeme cenovú ponuku na nové rozvody vody, plynu, kúrenia, odpadu alebo vzduchotechniky v Bratislave. Neváhajte nás kontaktovať.


Vodoinštalačné práce - Bratislava

Práce pre vás:

 • demontáž a montáž sanity 
 • úprava rozvodov vody
 • oprava rozvodov vody
 • výmena rozvodov vody
 • zapojenie batérií, práčky, umývačky
 • kompletná vodoinštalácia pre novostavby

Plynárenské práce - Bratislava

Práce pre vás:

 • pripojenie nehnuteľnosti na plynovú prípojku
 • rozvedenie plynového potrubia
 • zapojenie plynových spotrebičov
 • zapojenie prietokových ohrievačov TUV
 • kontrola tesnosti a revízie

Kúrenárske práce - Bratislava

Práce pre vás:

 • montáž a spustenie kotla 
 • rozvedenie potrubia a radiátorov
 • montáž podlahového kúrenia
 • servisné práce

Inštalačné práce rozvodov odpadu - Bratislava

Práce pre vás:

 • pripojenie bytu na domové stúpačky
 • pripojenie domu na vonkajšiu kanalizáciu, septik alebo žumpu
 • rekonštrukcie rozvodov odpadovej vody
 • inštalácia čerpadiel pre prečerpávanie kalovej vody
 • zapojenie sanity 

Inštalačné práce rozvodov vzduchotechniky - Bratislava

Práce pre vás:

 • inštalácia potrubia vzduchotechniky
 • inštalácia odsávačov pár
 • inštalácia ventilátorov
 • čistenie vzduchotechniky