realizujeme Vaše plány

SADZOBNÍK PRÁC MIMOZÁRUČNÉHO SERVISU

platný odo dňa: 01.09.2018

spoločnosti NAKOMPLET s.r.o., Strojnícka 8, 821 05 Bratislava

IČO: 469 03 488, DIČ: 202 36 441 83IČ DPH: SK202 36 441 83

Zápis: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 85261/B

 

Sadzobník prác mimozáručného servisu:

1.   Cestovné náklady:  0,45€ / km* vrátane DPH
2.   Cestovný čas:  12,50€ / hod** vrátane DPH
3.   Pracovný čas:  30,00€ / hod vrátane DPH
4.   Materiál použitý pri servisnom zásahu:  cena závisí od druhu a množstva použitého materiálu

*účtuje sa cesta TAM a SPÄŤ, t.j. celkový počet kilometrov sa ráta od sídla spoločnosti NAKOMPLET s.r.o. po miesto realizácie a SPÄŤ

**celkový cestovný čas TAM a SPÄŤ


Sadzobník prác mimozáručného servisu spoločnosti NAKOMPLET s.r.o. nadobúda účinnosť dňom: 01.09.2018

V Bratislave, dňa: 01.09.2018